Pronunciation of Gianluigi Buffon: Learn how to pronounce Gianluigi Buffon in English correctly

September 28, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Gianluigi Buffon correctly in English with this audio pronunciation tutorial.